Informacje

Stowarzyszenie Kibiców Motoru Lublin „Motorowcy”

Nasze Stowarzyszenie powstało 7 listopada 2014 roku. Głównymi założeniami SKML ”Motorowcy” jest aktywizacja środowisk skupionych przy naszym ukochanym klubie – Motorze Lublin. W stowarzyszeniu skupieni są aktywnie działający kibice lubelskiego Motoru uczestniczący we wszystkich meczach drużyny zarówno w Lublinie jak i na spotkaniach wyjazdowych. Od początku istnienia nasze stowarzyszenie zajmuje się wszelkimi aspektami kibicowskiego życia.

Zorganizowaliśmy m.in. prezentację pierwszej drużyny Motoru, zbiórkę na gniazdo, które pojawiło się na trybunie „H”, wspólnie z klubem towarzyskie spotkanie ze Śląskiem Wrocław z okazji sześćdziesięciopięciolecia klubu, stworzyliśmy w Lublinie Ośrodek Kibice Razem – świetlicę gdzie każdy Motorowiec może codziennie przyjść, pograć na konsoli, w piłkarzyki czy odrobić lekcje, organizowane są tam spotkania z kibicami jak i porady prawne na szkoleniach z obsługi excela i pisania CV kończąc. Zadanie jest realizowane ze środków Gminy Lublin  Lublin.eu/Sport

To są tylko przykłady tego co udało nam się w tak krótkim czasie osiągnąć. Robimy to wszystko ku chwale lubelskiego Motoru i dla wszystkich kibiców. Wszystkich chętnych zapraszamy do wstąpienia w szeregi stowarzyszenia, im będzie nas więcej tym więcej będziemy w stanie zrobić!

Chcesz do nas dołączyć, napisać w kolejnej zakładce znajdziesz kontakt do SKML.

 AVE MOTOR!

 

19.12.2023

 

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Kibiców Motoru Lublin „Motorowcy”

Zarząd Stowarzyszenia Kibiców Motoru Lublin „Motorowcy” zawiadamia o zwołaniu Nadzywczajnego Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się 27 grudnia 2023 roku

godzinie 12.00 w Ośrodku Kibice Razem na ul. Noworybnej 3 w Lublinie w celu dokonania zmiany w składzie osobowym organu kontroli wewnętrznej.

Proponowany porządek obrad Zebrania

  1. Powitanie zebranych i otwarcie obrad Zebrania Członków Stowarzyszenia.

  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.

  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz jego zdolności podejmowania decyzji.

  4. Przedstawienie porządku obrad.

  5. Przyjęcie rezygnacji członka kontroli wewnętrznej 

    Wybór nowego członka Komisji Rewizyjnej

  6. Wystąpienia końcowe i wolne wnioski.

  7. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza wszystkich Członków do wzięcia udziału w Zebraniu. W przypadku braku większości Członków wyznacza się kolejny termin na 27 grudnia 2023 roku na godzinę 13.00.