LIST OTWARTY STOWARZYSZENIA KIBICÓW MOTORU LUBLIN „MOTOROWCY” ws. Areny Lublin

W dniu dzisiejszym Stowarzyszenie Kibiców Motoru Lublin „Motorowcy” wystąpiło z listem otwartym do Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka oraz przedstawicieli Rady Miasta Lublin. Tematem listu jest Arena Lublin a mianowicie chęć przekształcenia naszego stadionu w stadion żużlowy. Poniżej prezentujemy treść listu :

 

 

 

 

Lublin, dnia 9 października 2019 r.

 

 

Stowarzyszenie Kibiców Motoru Lublin

Motorowcy”

 

 

Sz.P. Krzysztof Żuk

Prezydent Miasta Lublin

oraz członkowie Rady Miasta Lublin

Pl. Króla Władysława Łokietka 1

20-109 Lublin

 

 

LIST OTWARTY STOWARZYSZENIA KIBICÓW MOTORU LUBLIN „MOTOROWCY”

 

 

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Przedstawiciele Rady Miasta Lublin,

występując w imieniu społeczności kibiców skupionych wokół klubu piłkarskiego Motor Lublin pragniemy wyrazić głębokie zaniepokojenie w związku z sytuacją sportową jaka panuje w Klubie przez ostatnie lata oraz pojawiającymi się w mediach wypowiedziami Pana Prezydenta i osób blisko z Panem współpracujących, takich jak radna Marta Wcisło, sugerującymi przeniesienie meczów żużlowych rozgrywanych przez klub Speed Car Motor Lublin na stadion Arena Lublin, co uniemożliwiłoby dalsze funkcjonowanie na nim drużyny piłkarskiej.

Sytuacja ta budzi olbrzymie rozgoryczenie w licznym środowisku Lublinian związanych z Motorem, pamiętających czasy świetności tego Klubu. Co więcej, szczególne zaniepokojenie budzi również roztaczana ostatnio wizja utraty możliwości rozgrywania meczów piłkarskich na stadionie piłkarskim Arena Lublin, która do tej pory stanowiła jeden z niewielu atutów, jakimi mógł legitymować się Klub przy prowadzeniu rozmów z podmiotami zainteresowanymi nawiązaniem z nim współpracy. W opinii Stowarzyszenia takie działanie doprowadzi do dalszej marginalizacji Motoru Lublin i może nieuchronnie przyczynić się do całkowitego sportowego upadku silnej i wciąż rozpoznawalnej w całym kraju marki, zaś licznych kibiców tej dyscypliny sportu skaże na długoletnie oglądanie gry ukochanej drużyny w warunkach nieprzystających współczesnym standardom.

Arena Lublin powstała z myślą o rozgrywaniu meczów piłkarskich. Wielokrotnie odkładana w czasie inwestycja, kilkukrotnie zmieniające się koncepcje lokalizacji stadionu piłkarskiego, znalazły w końcu swój długo wyczekiwany finał w postaci obecnej piłkarskiej Areny Lublin. Docelowo miała stanowić dom dla Motoru Lublin oraz gościć większe imprezy piłkarskie stanowiące promocję dla naszego Miasta (m.in. Mistrzostwa Europy U-21, Mistrzostwa Świata U-20). To dlatego obiekt, który kosztował 136 milionów złotych, jest typowo piłkarski z odpowiednią infrastrukturą, wentylacją oraz podłożem. Przebudowa tego stadionu na obiekt żużlowy poniesie za sobą wielomilionowe koszty a przy tym pozbawi nasz klub rozgrywania tam spotkań. Nie jest również możliwe stwierdzenie, że eksploatacja żużlowa Areny Lublin pozwoliłaby na szybki powrót drużyny piłkarskiej na murawę stadionu. Istnieje obawa, że decyzję taką podjęto bez przeprowadzenia ekspertyz lub badań, które odpowiedziałyby, jaki wpływ na konstrukcję stadionu piłkarskiego będą miały regularne rozgrywki żużlowe, zwiększone drgania, emisja spalin i gazów oraz hałas.

Jak trudna do zaakceptowania jest ewentualna decyzja o przeniesieniu meczów żużlowych na Arenę Lublin kosztem drużyny piłkarskiej, tak kompletnie niezrozumiałym jest fakt pomijania kibiców Motoru w dyskusji związanej z taką koncepcją. Jako stowarzyszenie reprezentujące fanów najbardziej utytułowanego lubelskiego klubu piłkarskiego chcemy stanowczo zaprotestować przeciwko wszelkim nieprzemyślanym działaniom podyktowanym impulsem aktualnych sukcesów sportowych klubu żużlowego, które mogłyby być krzywdzące dla rozwoju innych dyscyplin sportowych i stwarzać potencjalny konflikt pomiędzy ich kibicami.

Kierując się troską o przyszłość Motoru oraz mając na uwadze dobro całego lubelskiego sportu uprzejmie prosimy więc Pana o niezwłoczne ustosunkowanie się do następujących kwestii:

  1. Czy prawdą jest, że przewiduje Pan możliwość przeniesienia rozgrywek żużlowych na stadion Arena Lublin przy ul. Stadionowej 1 w Lublinie?

  2. Czy podjęcie tej decyzji zostało poprzedzone badaniami i/lub ekspertyzami jaki wpływ na stadion piłkarski wybudowany za 136 milionów złotych będą miały regularne rozgrywki ligi żużlowej?

  3. W przypadku przeniesienia drużyny Speed Car Motor Lublin na Arenę Lublin, na jakim wówczas obiekcie swoje mecze piłkarskie będzie rozgrywać drużyna piłkarska Motoru Lublin?

  4. Jakie plany ma Miasto Lublin wobec dalszej przyszłości klubu Motor Lublin S.A.?

 

 

 

Z poważaniem

Stowarzyszenie Kibiców Motoru Lublin „Motorowcy”

 

 

Do wiadomości:

– Dziennik Wschodni,

– Kurier Lubelski,

– Przegląd Sportowy,

– TVP 3 Lublin,

– Lubelski Okręgowy Związek Piłki Nożnej,

– Polski Związek Piłki Nożnej.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*