Witold Pilecki – bohaterski ochotnik do KL Auschwitz

25 maja 1948 r. w więzieniu przy ul. Rakowieckiej komuniści zamordowali rotmistrza Witolda Pileckiego. Bohatera, który „stworzył konspirację w piekle”. Witold Pilecki, urodził się 13 maja 1901 r. w Ołońcu w północnej Rosji. Tam znaleźli się jego przodkowie zesłani przez władze carskie za udział w powstaniu styczniowym 1863 r. Na krótko przed wybuchem I wojny światowej rodzina Pileckich znalazła się w Wilnie. W 1918 r. młody Witold wstąpił w szeregi tworzącego się Wojska Polskiego. Wziął również udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Po jej zakończeniu zdał maturę oraz rozpoczął studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Wilnie, których z powodów rodzinnych nie ukończył. Został właścicielem majątku ziemskiego w Sukurczach (obecnie Białoruś), który pod jego ręką przeszedł gruntowną modernizację. Angażował się aktywnie w życie
miejscowej społeczności, zakładając m.in. kółko rolnicze i mleczarnię. W 1931 r. ożenił się z Marią Ostrowską. Wkrótce doczekali się syna Andrzeja i córki Zofii.

W 1939 r. wziął udział w wojnie obronnej z Niemcami w szeregach 19. Dywizji Piechoty, a później 41. Dywizji. W okupowanej przez Niemców Warszawie był jednym z założycieli konspiracyjnej organizacji Tajnej Armii Polskiej. We wrześniu 1940 r. podjął się brawurowej akcji. W trakcie ulicznej łapanki dał się aresztować, aby w ten sposób dostać się do KL Auschwitz. Trafił tam pod nazwiskiem Tomasz Serafiński i stworzył w nim od podstaw siatkę konspiracyjną. Zbierał również i przekazywał dane wywiadowcze dotyczące struktury i funkcjonowania obozu.

W nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 r. Pilecki wraz z dwoma współwięźniami uciekł z KL Auschwitz. Po kilku miesiącach dotarł do Warszawy, służąc w szeregach Armii Krajowej. Gdy wybuchło Powstanie Warszawskie, wziął w nim udział, a po jego upadku trafił do
niemieckiej niewoli. Następnie, po kapitulacji III Rzeszy służył w II Korpusie Polskim we Włoszech. Stamtąd jesienią 1945 r. został wysłany do rządzonej przez komunistów Polski, aby zorganizować siatkę wywiadowczą. Jej zadaniem było m.in. zbieranie informacji na temat stosowanych represji przez sowieckie i polskie (komunistyczne) władze oraz ich struktury aparatu bezpieczeństwa. W maju 1947 r. Pilecki został aresztowany. Po brutalnym śledztwie, w marcu 1948 r. Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie skazał go na karę śmierci, która została wykonana 25 maja 1948 r. Jego ciało zostało potajemnie pochowane przez komunistów i do dzisiaj nie zostało odnalezione.

autor: Marcin Krzysztofik

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*